GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Yarının Eğitimi Zirvesi > Blog > Güney Kore Eğitim > GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

0

GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

18 Ağustos 2018 | Yarının Eğitimi | Güney Kore Eğitim

Güney Kore’de ilköğretim düzeyindeki her sınıfta 27,5 öğrenci bulunmaktadır. OECD ülkelerinde ilköğretim seviyesine göre sınıf mevcudu ortalaması ise 21,2’dir. OECD ülkelerinde alt orta eğitim düzeyinde sınıf mevcudu ortalaması 23,4 iken Güney Kore’de bu oran 34,7’dir. Kalabalık sınıflara rağmen uluslararası sınavlarda elde edilen başarılardaki bu artış eğitimde teknolojinin doğru ve verimli kullanılması ile açıklanmaktadır.

Güney Kore’nin ülke çapındaki internet olanakları ve bilişim teknolojileri alt yapısı dünya standartlarında tasarlanmıştır. Örneğin kişisel bilgisayar başına ortalama öğrenci sayısı 5,8 olup, okulların %70,7’si 2Mbps internet hatları ile donatılmıştır. Kore nüfusunun çoğunluğu her yerde ve her zaman internete erişebilmektedir: İnternet kullanım oranı %64,1 olup, nüfusun %89,9’u evde internet kullanmaktadır. Bu durum, kalabalık sınıf probleminin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların etkisini azaltmaktadır.

Kore’de eğitim sistemini değerlendirmek için özerk bir sınav sistemi söz konusudur. CBAS olarak bilinen bu sınav PISA’dan farklı olarak, simülasyonlar ve kavramsal çerçeve ile tutarlı öğelerin video ile gösterimini kullanarak gerçek yaşam bağlamında değerlendirme sağlamaktadır. Bu yolla öğrencilerin bilgi işlem teknolojilerini kullanma becerilerinin ölçümü yapılmaktadır.

Güney Kore, gelişmekte olan ülkelerin eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına ilişkin çeşitli projelerinin planlanması ve yürütülmesine ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, 2006-2009 yılları arasında toplamda 11 ülkeye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Tüm bu bulgular Kore’de eğitim sistemindeki köklü değişimin bilgi ve iletişim teknolojileri ile entegre olarak gelişim gösterdiğini ve bu gelişimin ülkenin kalkınmasında olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Kore’nin PISA’da elde ettiği puanlardaki yükseliş ile uzaktan eğitimin yaygınlaşmasının yıllara göre artışı arasında bir paralel olduğu görülmektedir.

Kore Milli Eğitim Bakanlığı, 1972 yılında kurulan KNOU (Korea National Open University)’ya destek olarak 2001 yılında siber üniversitelerin oluşturulmasına yönelik Bilimve Teknoloji (MEST) alanında yasal düzenlemeler getirmiştir. 2010 yılı itibariyle, 18 siberkolej ve üniversite çeşitli bilim alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim sağlamaktadır. Bunun yanında KNOU, toplamda bulunan 170.000 öğrencisinin 30.000’ine siber üniversitelerdehizmet vermektedir. Siber üniversite kavramının gelişmesi beraberinde yükseköğretimde uzaktan eğitime olan talebin artmasına yol açmıştır.

Güney Kore’nin e-öğrenme ve eğitimdeki izlediği bilgi işlem teknolojileri politikasının başarısı; sistemin tamamını kapsama mekanizması, güvence altına alınmış bütçe ve destek, kamu ve özel sektör arasında başarılı ortaklıklar, uygun yetenek geliştirme, etkili gözlemler ve sistemin değerlendirmesi; hukuki çerçevede belirlenmiş olan kuralların bir sonucudur. Uygulamanın başarısında etkili olmuş faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  •   Sistematik olarak politikanın uygulanması,
  •   Eğitim kurumlarının kapasitesi,
  •   Eğitim kurumları arasında işbirliği ve bağlantı kuran bir politikanın uygulanması,
  •   Eğitimde bilgi işlem teknolojileri kullanımına ilişkin sürdürülebilir finansman sağlama,
  •   Yapılandırılmış politikaya ilişkin izleme ve değerlendirme sistemleri,
  •   Öğrenci merkezli bir politika uygulanması,
  •   Teknolojik ve toplumsal değişimlere ayak uydurubilen değişken bir politikaya sahip olmak.

(Bu yazı “GÜNEY KORE’NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI” adlı makaleden alınmıştır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.