Güney Kore Eğitiminde Konfüçyüs Etkisi

Yarının Eğitimi Zirvesi > Blog > Güney Kore Eğitim > Güney Kore Eğitiminde Konfüçyüs Etkisi

Güney Kore Eğitiminde Konfüçyüs Etkisi

19 Eylül 2018 | Yarının Eğitimi | Güney Kore Eğitim

Güney Kore eğitim sistemindeki çeşitliliği ve erişilebilirliği anlamak için, öncelikle genel nüfus hakkında bazı bilgilere sahip olunması gerekir.

Güney Kore sınırları sular ile çevrilidir, tek toprak parçası Kuzey Kore sınırındaki alandır. Bu nedenle nüfus çoğunlukla homojendir.

Ülkenin etnik grubunda Korelilerin yanı sıra 20.000 civarında Çinli nüfusta yer almaktadır.

Ülkenin nüfusunun homojenliği göz önünde bulundurulduğunda, Güney Kore’de konuşulan dil, İngilizce (çoğu ortaokul ve lisede) ve Korece’dir.

Genel nüfus açısından, kadın ve erkekler arasındaki oran birbirine oldukça yakındır.

Genel yaş gruplarına bakıldığında, ülke nüfusunun çoğunluğunun çalışma çağına uygun olduğu gözlemlenebilir.

Yaş gruplarının ve cinsiyetlerin eşit bir dağılımı, sınır çatışmalarından uzak oluşu ve homojen bir nüfusu sahip olması Güney Kore’nin, mevcut ekonomik istikrarını ve küresel başarısını açıklamaktadır.

Eğitime Erişim

Güney Kore’nin 1910-1945 yıllarında maruz kaldığı Japon işgali ülkede insan kaynaklarının kalitesini yok edecek seviyeye getirmiştir. Ancak Güney Kore, kapsamlı bir eğitim politikası yürüterek nitelikli öğretmenler yetiştirme yoluna gitti ve Japonya ile arasında büyük bir boşluğu doldurarak, 1945 yılında % 78’lik bir okur yazarlık oranına erişti.

Konfüçyüs’ün kültürel nüfuzu nedeniyle Koreliler eğitime çok değer verdi ve çeşitli reformlar üzerine çalışmaya başladı. Okur-yazar nüfus 1949’daki Temel Eğitim Yasası ve daha sonra 1962’deki eğitim reformlarına odaklanan ulusal stratejik plan, ilkokul ve ortaokuldan çocukları için eğitimi zorunlu hale getirmiştir.

1970’e göre, okur yazarlık oranı 1945’te% 22’den% 87.6’ya yükseldi. Bu ilerleme durmadı ve şimdi Kore’nin %97.9’luk bir okuma-yazma oranı var; erkeklerin% 99,2’si ve kadınların% 96.6’sı okur yazar. (Not: okur yazarlık, okuyup yazabilen 15 yaş üstü insanlar olarak tanımlanmıştır.)

Okuryazarlık ve eğitim alanındaki başarısı, eğitim-öğretim kültürünün arka planlıyla desteklenmektedir. Eğitim kültürüne büyük saygı duyulduğundan ve sosyo-ekonomik merdiveni tırmanmak için bir araç olarak algılandığından, Güney Kore hükümeti eğitimde kullanılmak üzere merkezi hükümet bütçesinin %19.8’ini tahsis etmiştir.

CIA World FactBook’a (2013) göre Güney Kore, 11 milyar öğrenciyi eğitmek için 1,6 trilyon dolarlık GSYİH’sinin (yaklaşık 81 milyar dolar) %5,1’ine yatırım yapmaktadır. Ayrıca, genel okul sayılarına, öğretmenlere ve öğrenci oranlarına bakıldığında, tüm eğimler nispeten benzer bir açıda olduğundan net bir tutarlılık vardır.

Yukarıdaki verilerden, Güney Kore’de eğitimin oldukça erişilebilir olduğunu görebiliriz. 9 yıllık ücretsiz zorunlu eğitim sistemi ve eğitime döküldüğünde, eğitim merkezli kültürün okuma-yazma oranı yüksek kalacaktır.