Sınır Tanımayan Eğitimciler – Educators Without Borders

Yarının Eğitimi Zirvesi > Blog > Genel > Sınır Tanımayan Eğitimciler – Educators Without Borders

Sınır Tanımayan Eğitimciler – Educators Without Borders

5 Eylül 2018 | Serendipity | Genel

Educators Without Borders

Sınır Tanımayan Eğitimciler, çıkar gözetmeyen, Koreli eğitimcilerin kurduğu ve amacı gelişmekte olan ülkelerin eğitiminin yükselmesine uluslararası işbirliği ile yardımda bulunmak olan bir kuruluştur.

Proje başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

Gelişmekte olan Ülkelerin Eğitimsel Gelişimi için Projeler

Uluslararası Eğitim Birliği için Araştırma Faaliyetleri

Gelecek Uluslararası Eğitim Uzmanlıkları ve Faaliyetleri için Çalışmalar

Vizyonları:
Fakirliğin Azaltılması ve Bu Derdi Eğitim Vasıtasıyla Yok Etmek!

Orta ve Uzun Vadeli Gelişme Hedefleri
1- Sınır Tanımayan Eğitimciler, dünya standartlarında aynı düzeyde eğitsel fırsatlar tanıyarak çocuklarla büyük bir istekle ilgilenmektir.

2- Sınır Tanımayan Eğitimciler, okuma-yazma bilmeyen yetişkinler için fırsatlar sağlamak, okuryazarlık için materyaller ve bu gayriresmi eğitime yönelik ilgili yardımcılar temin etmektedir.

3- Sınır Tanımayan Eğitimciler, Kore eğitiminin gelişim deneyimlerini esas alan bireysel yetişme ve sosyal gelişmenin her ikisini de kapsayan detaylı eğitim geliştirme modelleri sağlamaktadır.

4- Sınır Tanımayan Eğitimciler, yetiştirmek geleceğin genç eğitimci nesillerini yetiştirmenin yollarını arar ve halkın bilinçlenmesini teşvik eder, toplulukların eğitim birliğinin oluşmasında uyumlu yardımcılar bulur ve bu dünyanın başından sonuna kadar sürdürülebilir gelişimini sağlamaya çalışır.

5- Sınır Tanımayan Eğitimciler, küresel eğitim geliştirme birliğini bağlar kurarak sağlamlaştırır. Benzer kuruluşlarla, araştırma enstitüleri, okullar ve küçük topluluklarla aynı veya benzer vizyonlar ile paylaşımda bulunur ve bütçe dayanışması kurar.

Temel Faaliyetler:
Eğitim Geliştirme Birliği Projeleri

Temel araştırma projelerini dışarı taşır ve profesyonel danışma servisi sağlar ve bu gibi ihtiyaç olan araştırma değerlendirmeleri, uygulanabilir çalışmalar, eğitim araştırmaları, yoksulluğu azaltmak için yardımlar ve gelişmekte olan ülkelerde
sürdürülebilir ekonomik geliştirme alanlarında çalışmalar yürütür.

Araştırma ve Gelişim:
Araştırmalar yürütür ve eğitimi başarılı bir şekilde kullanan toplumların analizlerini yapar, yoksunluk ve üstün performansı sağlamak amacıyla fakirlik devrini aşmanın anlamı üzerine çalışır.
Eğitimin Gelecekteki Uluslararası Gelişiminde Uzmanlıklar ve Çalışmalar Hakkında Eğitimler
Uluslararası gelişim çalışmalarında, iletişim yeteneklerinde (dilbilimsel ve kültürlerarası iletişim) ve bölgesel bilgilenmede uzmanlık üzerine eğitimler alır.